Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Οι Νέες Τεχνολογίες στην ΕκπαίδευσηΟι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Είναι φανερή πλέον η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία. Τηλεόραση, υπολογιστές, i-pod, mp3, τηλέφωνα «τρίτης γενιάς», blogs. Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία είναι πλέον εξοικειωμένα με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι νέοι μας ακόμα περισσότερο είναι άμεσα επηρεαζόμενοι από την ανάπτυξη αυτής (facebooktwitterskype). Κοινή διαπίστωση όλων η ευκολία με την οποία οι νέοι μας χειρίζονται τον υπολογιστή, τα τηλέφωνα, ipod ,mp3 και φυσικά το διαδίκτυο. Τα παιδιά με μεγάλη ευκολία ανατρέχουν στο διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών παρά σε ένα βιβλίο.
Οι ανάγκες των μαθητών στην σημερινή παγκοσμοποιημένη κοινωνία έχουν αλλάξει ριζικά. Κατά συνέπεια ο δάσκαλος δεν μπορεί να μείνει προσκολημμένος σε παλαιότερες μεθόδους διδασκαλίας. Οφείλει να συμβαδίσει, όσο του είναι δυνατό και όσο του επιτρέπει η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου του, με την ανάπτυξη της τεχνολογίας για  να κάνει το μάθημα περισσότερο ενδιαφέρον και να προωθήσει το μαθητή στην ενεργητική μάθηση.
Η συνεργατική μάθηση, βασική παιδαγωγική αρχή, βρίσκει εφαρμογή στις νέες τεχνολογίες. Οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους ή ακόμα και με το δάσκαλό τους ηλεκτρονικά . Μπορούν να βλέπουν ο ένας τις εργασίες του άλλου, να τις σχολιάζουν και να διορθώνουν  τα δικά τους  λάθη, ενδεχομένως. Οι μαθητές έχουν ενεργητικό ρόλο και κατακτούν τη γνώση όχι πλέον παθητικά και με αποστήθιση αλλά μέσα από την έρευνα.

Συντάκτης: O Διαχειριστής του blog