Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΤΑΓΚΡΑΜ

Οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους τάγκραμ 
(καρέκλα, πάπια και το γράμμα Ε)