Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

 ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ, Γ΄ ΤΑΞΗ, 2014-2015

 1.    Ένα (1) τετράδιο σπιράλ επιλογής σας με τίτλο "Γενικών Εργασιών"

 2.   Ένα (1) τετράδιο  50 φύλλων με τίτλο:"Γραφής"
 3.   Ένα (1) τετράδιο  50 φύλλων μακρόστενο με τίτλο: "Ορθογραφίας"
 4 .  Ένα (1) τετράδιο  50 φύλλων με τίτλο: "Γλώσσας"
 5.    Ένα (1) τετράδιο 30 φύλλων με τίτλο: "Παραγωγής Γραπτού Λόγου" (μέ περιθώριο)
 6.   Ένα (1) τετράδιο 50 φύλλων με τίτλο: " Μαθηματικών"
 7.   Ένα πλαστικό ντοσιέ με έλασμα  ή με κουμπάκι
 8.   Ένα (1) ψαλίδι μικρό
 9.   Ένα (1)  μπλοκ  ζωγραφικής
10.   Ένα (1) μπλοκ με χαρτόνια κανσόν
11.  Μία (1) κόλλα  ρευστή
12.  Ένα (1) κουτί μαρκαδόρους καί ένα (1) κουτί ξυλομπογιές
13.  Ένα (1) μπλε στυλό καί δύο ξύλινα μολύβια (όχι μηχανικά)
14.  Μία λευκή σβήστρα και μία ξύστρα (κουτάκι)
15.  Ένα (1) φωσφορούχο μαρκαδοράκι
16.  Γεωμετρικά σχήματα
17.  «Μικρό Λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας» Ορθογραφικό-Ερμηνευτικό

Σημείωση:  • Καλό είναι τα βιβλία να έχουν αυτοκόλλητη καπλάντα ή αποσπώμενη για να διατηρηθούν καθαρά.
  •  Στα βιβλία "Γλώσσας" και "Μαθηματικών" να είναι γραμμένα τα τηλέφωνα επικοινωνίας για περίπτωση ανάγκης
  •  Το "Ανθολόγιο" είναι και για την Δ΄ τάξη γι' αυτό καλό είναι να το φυλάξουμε.
  • Τα παιδιά δε χρειάζεται να  αγοράσουν ξανά τά υλικά που ήδη έχουν από πέρυσι.
  •  Δεν είναι απαραίτητο να φέρνουν όλα τα υλικά  μαζί τους. Θα φέρνουν μόνο τα υλικά του μαθήματος που κάθε φορά θα τους υποδεικνύει η δασκάλα τους. Πιθανόν στη διάρκεια της χρονιάς να χρειαστούν και κάποια επιπλέον υλικά που δεν είναι δυνατό να προγραμματισθούν από τώρα. 
Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ