Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2014

ΑΦΗΓΗΣΗ- 1ο ΒΗΜΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΤα παιδιά αφού διάβασαν την ιστορία της Σοφίας Ζαραμπούκα "Η αλεπού και ο τράγος",έγινε συζήτηση και καταγράφηκαν στον πίνακα με έντονα γράμματα τα στοιχεία (ποιος,πού; πότε; τι έγινε ξαφνικά, τι έγινε στη συνέχεια, ποιο είναι το τέλος της ιστορίας).Έτσι καταγράφηκε όλη η δομή της αφήγησης της ιστορίας.Στη συνέχεια κλήθηκαν να γράψουν τη δική τους ιστορία με έναν ή δύο ήρωες προσέχοντας τα βήματα της αφήγησης και προσπαθώντας να αφήνουν παραγράφους.Μετά έγιναν ζωγράφοι  ζωγραφίζοντας την ιστορία τους.
Η δασκάλα της τάξης