Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Πασχαλινά καλαθάκια

8 νέες προτάσεις για πασχαλινά καλαθάκια!

Προτάσεων...συνέχεια!
 ************
 ********
 **********

 ********
*********
 *********
 ********
 **********
Δείτε και μερικές ιδέες για πασχαλινά καλαθάκια που βρήκα στο διαδίκτυο και τράβηξαν το ενδιαφέρον μου!  **********
 ΠΗΓΕΣ:
Ξενόγλωσσο βιβλίο κατασκευών " Topp -  Barevne Velikonoce", ANAGRAM
 Ξενόγλωσσο βιβλίο κατασκευών " Topp - Bunte Fruhlingswelt", Armin Taubner
 Ξενόγλωσσο βιβλίο κατασκευών " Topp- Osteruberaschungen"
Ξενόγλωσσο περιοδικό κατασκευών "Diana Manualideas  - Primavera & Pascua"
Ξενόγλωσσο περιοδικό κατασκευών" Barkacs otletek - Tavasz & Husvet"
http://xwrapaidiwn.blogspot.gr/2012/03/8.html