Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Απολυτίκιο Τριών Ιεραρχών - 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

                        ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ
Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου Θεότητος,
τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων Θείων πυρσεύσαντας,
τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας
τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας.
Βασίλειον τον Μέγαν και τον Θεολόγον Γρηγόριον,
συν τω κλεινώ Ιωάννη τω την γλώτταν χρυσορρήμονι,
πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί
συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν
Αυτοί γαρ τη Τριάδι υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσι.