Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Τί πρέπει νά διδάξουν οἱ γονεῖς στά παιδιά Α' Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου


Τί πρέπει νά διδάξουν οἱ γονεῖς στά παιδιά σύμφωνα μέ τόν Ἃγιο Ἱωάννη τόν Χρυσόστομο πού εἶναι ἄριστος παιδαγωγός.

 Ἱερομονάχου Σάββα Ἁγιορείτου
https://www.youtube.com/watch?v=75PVy7-RVy4